Od 1992 r. mam zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą NAUCZANIE GRY I PREZENTACJA FLETÓW PODŁUŻNYCH, regon 630397159, NIP 777-119-37-79. Zawodowo tą tematyką zajmuję się od 1978 r.

Koszt prowadzonych przeze mnie zajęć dla nauczycieli i animatorów wynosi 100,-zł brutto (kwota na rachunku) za jedną godzinę dydaktyczną zajęć, czyli 45 minut + ok. 0,35 zł zwrotu kosztów za 1 km dojazdu ( w zależności od aktualnej ceny paliwa).

W pierwszej godzinie podaję informacje dotyczące instrumentu oraz ruchu flażoletowego. Następne mają charakter praktyczny i polegają na zdobywaniu umiejętności, a później doskonaleniu techniki gry na flażolecie.

Najczęściej prowadzę warsztaty, które trwają od 4 do 6 godzin dydaktycznych. Ilość uczestników – stosowna do warunków organizacyjnych sali. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać własny instrument. Jeżeli istnieje taka możliwość, proszę o udostępnienie środków multimedialnych.

REKOMENDACJE